Teksts: Mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums - Fizika

Fizikas olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros. Tas aptver mācību priekšmetu olimpiādēs izstrādāto saturu no 2017. līdz 2020. gadam.

Fizikas olimpiādes gadu gaitā ir attīstījušās par ļoti svarīgu sadarbības instrumentu starp vidusskolu un augstskolu, izaicinājums izdomāt interesantus un skolēniem vērtīgus uzdevumus iedvesmo pasniedzējus un studentus ikdienas studiju un pētniecības darbā, jo pēc savas būtības izcilākie fiziķi ne ar ko neatšķiras no skolēniem, kas piedalās olimpiādēs – viņiem arī ļoti patīk risināt fizikas uzdevumus! Savukārt skolēni caur olimpiāžu uzdevumiem gūst lielāku priekšstatu par mūsdienu zinātnes pētījumiem un tajos izmantotajām metodēm. Fizikas olimpiādes Latvijā notiek kopš 1950. gada un olimpiādēs piedalās 9. – 12. klašu izglītojamie.

Uzdevuma krājuma autori:

  • Ludmila Belogrudova
  • Jānis Cīmurs
  • Inese Dudareva
  • Vjačeslavs Kaščejevs
  • Paulis Paulins

Tehniskais redaktors:

  • Mārtiņš Opmanis

© Valsts izglītības satura centrs, 2021

ESF_logo_ansamblis