Mācību priekšmetu olimpiādes

Fizikas valsts 70. olimpiādes 3. posms - valsts olimpiāde šogad notika tiešsaistes režīmā 2020.gada 31.martā. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 2354 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 112 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"