Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē 2018.gada 5.-6.aprīlī notika fizikas valsts 68.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"