Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 8. februārī notika franču valodas valsts 50. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"