Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 4.martā notika franču valodas valsts 47. olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 212 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 98 skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"