Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 3.martā notika franču valodas valsts 48. olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 238 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 94 skolēni. Laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 17.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, plkst. 12.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"