Ilustratīvs attēls.

Valsts izglītības satura centra eksperti sagatavojušo metodiskos materiālus, lai palīdzētu sagatavoties 2021./2022. mācību gada dabaszinātņu mācību priekšmetu eksāmeniem. 

Ķīmijas zinātnes viens no galvenajiem uzdevumiem ir izskaidrot dabas procesus un parādības. Tāpēc prasme “skaidrot” ir viena no pamatprasmēm, ko attīstām ķīmijas stundās. Šajā vebinārā apspriedīsim skaidrošanas prasmes sastāvdaļas, kā vērtēt prasmi, risināsim dažādus uzdevumus, kas saistīti ar prasmi skaidrot.

 • Metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2021./2022.mācību gada centralizētajam eksāmenam ķīmijā
  • Prezentācija [PPTX]
 • Ķīmijas 2019./2020.mācību gada centralizētā eksāmena rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2020./2021.mācību gada centralizētajam eksāmenam ķīmijā
  • Videomateriāls [MP4]
  • Prezentācija [PDF]

Bioloģijas vebinārā uzsvērts, kā gatavoties eksāmenam mācību procesā un kā visefektīvāk to darīt, strādājot papildus. Īpaša uzmanība pievērsta prasmei analizēt un interpretēt informāciju, kas nepieciešama eksāmena otrās un trešās daļas uzdevumu risināšanai.

 • Bioloģijas 2019./2020.mācību gada centralizētā eksāmena rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2020./2021.mācību gada centralizētajam eksāmenam bioloģijā
  • Videomateriāls [MP4]
  • Prezentācija [PDF]
 • Metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2021./2022.mācību gada centralizētajam eksāmenam bioloģijā
  • Prezentācija [PPTX]
  • Videomateriāls [MP4]

Fizikas vebinārā  uzsvars ir pētnieciskās pieejas pamatprasmju apguvi: analizēt pašreizējo situāciju, veidot hipotēzes, pārbaudīt izteikto pieņēmumu pareizību un izdarīt secinājumus. Šoreiz apskatīts “melnās kastes” metodes ieguldījums skolēnu zinātkāres, sistemātiskās pieejas un kritiskās domāšanas attīstīšanai.

 • Metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2021./2022.mācību gada centralizētajam eksāmenam fizikā
  • Prezentācija [PPTX]
 • Fizikas 2019./2020.mācību gada centralizētā eksāmena rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi sagatavošanās organizēšanai 2020./2021.mācību gada centralizētajam eksāmenam fizikā
  • Videomateriāls [MP4]
  • Prezentācija [PDF]