Ilustratīvs attēls

Ar nepacietību gaidot 2022. gada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālo un valsts konferenci, iespējams iepazīties ar skolēnu ZPD, kas pagājušā gada konferencē saņēmuši augstu novērtējumu.

2021. gada 45.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā vērtēšanas komisijas eksperti ar augstu punktu skaitu novērtējuši vairāku skolēnu pētījumus par aktuālām un sabiedrības attīstībai svarīgām tēmām dabaszinātņu, humanitāro un mākslas zinātņu, medicīnas un veselības zinātņu, kā arī sociālo zinātņu nozarēs. Ar skolēnu darbiem par tādām tēmām kā “Sporta kluba “Jēkabpils Lūši” volejbola komandas uzbrukuma sitiena uzlabošanas iespējas”, “Alpakas vilnas salīdzinājums ar citu dzīvnieku vilnu un Latvijas alpaku audzētāju pieredze”, “Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā” un citiem, reģistrētie lietotāji var iepazīties vietnē edu.lu.lv (pieeja nodrošināta konferences dalībniekiem – skolēniem, kā arī skolotājiem - darbu vadītājiem, skolu un novadu atbildīgajām personām).

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu iesniegšana 2022. gada konferencei noris līdz 29. janvārim. Reģionu konference norisināsies 4. martā, savukārt valsts konference 25. martā. Abas konferences tiks organizētas tiešsaistē.

Skolēnu zinātnisko pētniecības darbu konferences tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 

Papildu informācija:

Maija Butlere Bērziņa

Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jomā

e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv

Tālrunis: +371 20329916