Profesionālā izglītība
Profesionālās izglītības licencēšanas uzsākšanas īstenošana

Saistībā ar pāreju uz jaunu standartu profesionālajā izglītībā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”) Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izveidojis iespējamos situāciju risinājumus un ieteikumus profesionālās izglītības programmu īstenošanas turpināšanai no 01.09.2021. vai licencēšanas īstenošanas uzsākšanai no 01.09.2021.

Ieteikumi un iespējamie risinājumi lejupielādei [DOCX]

  • Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar:

Profesionālās izglītības departamentu - https://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākajām ekspertēm: