Eksāmeni

VISC angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi