Eksāmeni

VISC fizikas, ķīmijas un bioloģijas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi fizikas vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija un uzdevumi ķīmijas vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija un uzdevumi bioloģijas vērtētāju pretendentiem