Eksāmeni

VISC matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi