Ilustratīvs attēls

Ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, Valsts izglītības satura centrs (VISC) var izsniegt izziņu, lai apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus.

Lai saņemtu izziņu,

  1. persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, aizpilda iesniegumu. Aizpildīto veidlapu var iesniegt, to atstājot IZM 1.stāvā (Vaļņu iela 2), nosūtot pa pastu vai e-pastu. Iesnieguma veidlapa
  2. saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi nosūtīs rēķinu (maksa ir EUR 11,25 par katru izziņu);
  3. pēc rēķina apmaksas VISC izgatavo izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem.

Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad iesniegts iesniegums, izziņu varēs saņemt no 2023. gada 30. jūnija norādītajā e-pastā.

Izziņa apliecina to, ka eksāmens nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto rezultātu centralizētajā eksāmenā.

Kontakti:
   Tālrunis: 67216500
   E-pasta adrese, uz kuru sūtīt iesniegumus:
visc@visc.gov.lv
  Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050