Mācību priekšmetu olimpiādes

Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātē 2018.gada no 1.marta līdz 2.martam notika Informātikas (programmēšanas) valsts 31.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"