Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā

Informācija par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā, to rezultātu paziņošanu, kā arī gaidāmajām izmaiņām 9. klases centralizētajos eksāmenos un noteikumiem par atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, un citām būtiskām aktualitātēm. 

Prezentācija no semināra tiešraides 

 

“Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā” semināra ieraksts