Sabiedrības līdzdalība
Drosiba_satiksme_berni

2020. gada martā 70 Latvijas skolu 10.-12. klašu skolēni piedalījās diagnostikas darbā par drošību ceļu satiksmē, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) un Latvijas Drošāka interneta centru (Drossinternets.lv).

Diagnostikas darba rezultāti apskatāmi vietnē csdd.drossinternets.lv.

Lai analizētu diagnostikas darba rezultātus, kopējo Latvijas situāciju ceļu satiksmes drošībā, pārrunātu izglītības sistēmas, mācību satura, skolas un skolotāju, vecāku un sabiedrības lomu skolēnu ceļu drošības pratības pilnveidē – šā gada 19. oktobrī, Rīgas Motormuzejā tika organizēts seminārs un diskusija “Lai melns kaķis nepārskrien pāri ceļam”. Pilns semināra ieraksts pieejams šeit.

Seminārā ceļu satiksmes drošība tika aplūkota daudzpusīgi – savu pieredzi un viedokli pauž mūziķe, rakstniece Ilona Balode - Ūdre, VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, CSDD Komunikācijas departamenta Izglītības projektu vadītāja Valda Kjaspere, Rīgas Motormuzeja Izglītības projektu vadītāja Marlēna Ozoliņa, Drossinternets.lv Izglītības darba vadītāja Liene Valdmane un autožurnālists Pauls Timrots.

Ievadā Liene Valdmane sniedza ieskatu par ceļu satiksmes drošības pratību (zināšanas, prasmes un attieksme), par kritiskās domāšanas lomu un sabiedrības vērtībām kā būtisku aspektu satiksmes drošībā. Savukārt mūziķe, rakstniece Ilona Balode - Ūdre ar stāstu, kas izgaismo ceļu satiksmes drošības nozīmību, uzsvēra sajūtas “es esmu varens, man nekas nenotiks” mānīgumu, aicinot cienīt visus satiksmes dalībniekus, un katram primāri domāt pašam par savu atbildību.

VOSC pārstāve Ineta Upeniece raksturoja ceļu satiksmes drošības jautājumus izglītības saturā, kā arī pieeju to apguvē.

CSDD pārstāve Valda Kjaspere fokusējās uz tiem diagnostikas darba jautājumiem, kuru nezināšana jauniešus bieži noved pie ceļu satiksmes negadījuma un smagām sekām – drošības jostu nelietošana, braukšana apreibinošu vielu ietekmē, modernie transporta līdzekļi un nepietiekama prasme tos vadīt.  Tika sniegtas praktiskas idejas, kā mainīt jauniešu attieksmi un rīcību.

Marlēna Ozoliņa iepazīstināja ar Rīgas Motormuzeja izglītojošajām programmām skolēniem.

Turpinājumā Liene Valdmane iezīmēja ceļu drošības pratības saikni ar medijpratību, sniedza praktiskas idejas ceļu drošības pratības pilnveidei skolēniem, iepazīstināja  ar metodiskajiem materiāliem, kas pieejami csdd.drossinternets.lv.

Semināru noslēdza autožurnālists, Pauls Timrots, uzsverot, ka būtiskākais ir mācīt bērniem izdzīvot mūsdienu pasaulē, kurā neprognozējamas situācijas notiek ik mirkli. Tas panākams, mācot izvērtēt riskus, analizēt apstākļus, izvēlēties piemērotāko vidi un infrastruktūru savai rīcībai.

Pateicamies visiem pedagogiem par ieguldīto enerģiju, audzinot skolēnus par atbildīgiem, drošiem un gudriem ceļu satiksmes dalībniekiem. Mēs turpināsim Jums sniegt atbalstu mācību procesa nodrošināšanai.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas drošāka interneta centru