Preses relīzes Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Šī gada 6.jūnijā Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, kas pakāpeniski paplašina pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas iespējas sniegt atzinumus par skolēniem atbilstošāku izglītības programmu un atbalsta pasākumiem.

Līdz šim pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas sniedza atzinumus par atbilstošāko izglītības programmu un atbalsta pasākumiem ar derīguma termiņu līdz 4. klases beigām.  Grozījumos ir paredzēts, ka pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas, sākot no 2023. gada 1. septembra, varēs sniegt atzinumus par atbilstošāko izglītības programmu un atbalsta pasākumiem 5. klašu skolēniem, bet no 2024. gada 1. septembra – 6. klašu skolēniem un 5. – 9. klašu skolēniem, kuriem noteikti smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi.

Grozījumos arī paredzēts, ka pedagoģiski medicīniskā komisija var sniegt atzinumu bez izglītojamā klātbūtnes, ja izglītojamajam noteikti smagi garīgās attīstības traucējumi vai izglītojamā pārvietošana atbilstoši ārsta atzinumam var būt bīstama veselībai vai nav iespējama. Šāda iespēja pedagoģiski medicīniskajām komisijām tiesiskajā regulējumā ir iekļauta pirmo reizi.

Grozījumos ir precizēts 2.pielikums, kas ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma forma. Šajā atzinuma formā pedagoģiski medicīniskajai komisijai atsevišķi jānorāda izglītojamajam ieteiktā izglītības programma un nepieciešamie atbalsta pasākumi.

Ministru kabineta noteikumu grozījumos noteiktās normas stājas spēkā pakāpeniski līdz 2025. gada 31.augustam.