Pirmsskola

Privātā pirmsskola CreaKids 2019.gada decembrī uzsāka ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Vienošanās Nr.8.3.1.2/19/A/014). Projekta mērķis bija izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas visām pirmsskolas vecuma grupām 3 jomās - Valoda, Matemātika, Veselības un fiziskās aktivitātes.

Projekts norisinājās divus gadus līdz 2021.gada novembrim, un šajā laikā notika gan satura izstrāde, gan aprobācija četrās Latvijas pirmsskolās – Liepājas PII Sauleszaķis, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupās, Siguldas PII Pasaciņa un Madonas PII Kastanītis. Aprobācijas pirmsskolu skolotāji 2020./2021.mācību gadā ikdienas darbā izmantoja jaunos digitālos mācību un metodiskos līdzekļus un sniedza atgriezenisko saiti par to lietojamību un atbilstību pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Noslēdzoties projektam, tā mērķis ir sasniegts – ir izstrādāti 9 digitālie mācību un metodiskie līdzekļi (Valoda 1.posmam, 2.posmam un 3.posmam, Matemātika 1.posmam, 2.posmam un 3.posmam, Veselība un fiziskās aktivitātes 1.posmam, 2.posmam un 3.posmam) un vairāk kā 130 satura uzdevumu kopas.

Izstrādātie digitālie mācību un metodiskie līdzekļi atvieglos un modernizēs pirmsskolu pedagogu sagatavošanās darbu nodarbībām, paplašinās aktivitāšu klāstu pirmsskolās un nodrošinās pirmsskolas ar augstas kvalitātes un mūsdienīgu saturu.

Šobrīd projekta ievaros izstrādātie digitālie mācību un metodiskie līdzekļi un satura uzdevumi ir pieejami mājaslapā www.happykids.lv sadaļā Par HappyKids.