Prof.pilnveide datorikas skolotājiem

Ir uzsākta datorikas skolotāju pieteikumu reģistrācija Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Datorikas skolotāji, kuri vēlas pilnveidot savas diģitālās prasmes, lai 1.septembrī veiksmīgi uzsāktu programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4., 5.klasē vai 7., 8.klasē, tiek aicināti pieteikties  SIA “Learn IT” īstenotajiem 36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem:

  1. “Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4.- 6.klasē”.
  2. “Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 7.- 9.klasē”.