Mācību gads Covid-19
Īsā rokasgrāmata attālinātām mācībām
  • Attālinātās mācības nav klātienes mācību formas īstenošana no mājām! 

Attālinātā mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē, Svarīgi, lai skolēniem būtu skaidras norādes par veicamajiem uzdevumiem, lai būtu piekļuve mācību materiāliem. Atgriezeniskā saite ir svarīga, bet nevajadzētu to prasīt par katru uzdevumu. 

JĀSAPROT

Dažādās ģimenēs situācija atšķiras, ļoti iespējams, ka ģimenēs ir bērni dažādos vecuma posmos un ar pieejamu vienu ierīci, lai piekļūtu, piemēram, e-klase.lv. Ģimenēm jāplāno mācību režīms, bet nevar likt visiem vienlaicīgi būt tiešsaistē.

  • Vienota saziņas un mācību platforma 

Saskaņojiet skolā, kurus rīkus visi izmantos dažādos priekšmetos. Pārliecinieties par savām spējām un par skolēna tehnoloģiskajām iespējām. vienojiet ar IKT speciālistu par palīdzību. 

JĀSAPROT: 

Izvēloties katrs savus rīkus, skolēnos radīs apjukumu un mācību apgūšanas process notiks vēl lēnāk. Skolēniem ne tikai jāveido jauns dienas režīms, pašiem jāplāno mācības, bet arī jāapgūst dažādi rīki. Labāk, ka to ir mazāk. 

  • Katram skolēnam ir atšķirīgas mācību iespējas

Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Ja nav citas iespējas, sazinies telefoniski, mācībām izmantojamas arī grāmatas, drukāti mācību līdzekļu komplekti. Ja kādam bērnam nav pieeja nekādai ierīcei, skolai jāsazinās ar pašvaldību. 

JĀSAPROT:

Skolotājam un skolēnam nav jābūt nepārtrauktā saziņā internetā, galvenais, lai skolēns var uzdot savus jautājumus, skaidrot uzedevuma detaļas un nepavada visu mācīšanās laiku tikai pie ierīces! 

  • Jāizveido skolēniem nedēļas plāns 

Veidojiet visu mācību priekšmetu skolotāju starpā saskaņotu mācību plānu. Piedāvājiet skolēniem nedēļas plānu ar tiešsaistes laikiem, patstāvīgā darba, lasīšanas, konsultāciju laikiem. 

JĀSAPROT: 

Mācību plānu nevar īstenot, kā tas ierasts klātienes mācībās. Jāņem vērā skolēnu iespējas un ģimenes dienas režīmu. Tas attiecas īpaši uz tiem, kur ģimenē ir vairāk, nekā viens bērns, kā arī uz tiem skolēniem, kuriem vecāki nevar ikdienā palīdzēt. 

  • Jāizmanto esošie mācību materiāli 

Izmantojot pieejamos mācību materiālus - mācību grāmatas, digitālos resursus, video, TV raidījumus. Neradiet lielu apjomu jaunu materiālu. Veltiet laiku un uzmanību daudzveidīgai skolēna dienas plānošanai. 

JĀSAPROT: 

Jauni materiāli un to izprašana skolēniem tikai apgrūtinās mācību procesu attālināti. 

  • Samazināt apgūstamo saturu

Skolēnam vajadzēs vairāk laika, lai uztvertu apgūstamo mācību saturu attālināti. Mazākajās klasēs samaziniet apjomu līdz pat 50%, vecākajās - vismaz par 10%. Piedāvājiet skolēniem laika/darbu plānošanas atbalstu. 

JĀSAPROT: 

Mācību plānu nevar īstenot, kā tas ieraksts klātienes mācībās. 

  • Regulāra saziņa ar vecākiem 

Izskaidrojiet, kā notiks mācības: kā skolēni saņems uzdevumus, piekļūs mācību materiāliem, kāds vecāku atbalsts būs nepieciešams. Aiciniet pēc iespējas sekot līdzi bērna attālinātajām mācībām. 

JĀSAPROT: 

Ne visi vecāki var būt blakus kontrolēt skolēna mācīšanās procesu, bet var palīdzēt, piemēram, vakarā plānot nākošo dienu, izrunāt neskaidrības utt. 

  • Jābūt saprotošiem 

Papildus mācību resursu nodrošinātāji (uzdevumi.lv, eklase.lv, mykoob, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv u.c.) veic pasākumus lielāka vienlaicīgo lietotāju skaita apkalpošanai, kā arī interneta pakalpojumu sniedzēji palielina pieslēgumu jaudas. 

JĀSAPROT: 

Ja visas skolas Latvijā liks saviem skolēniem, piemēram, plkst. 9.00 apskatīt eklase.lv, sistēma var nedarboties un paildzināt mācīšanās procesu. 

  • Vērtēšana 

Skolēna snieguma vērtēšanā uzsvars ir uz formatīvo vērtēšanu; noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotāji veic, atsākoties klātienes mācībām - visai klasei vai atsevišķām klašu grupām, komentāru veidā vai dažādu uzdevumu veidā. 

JĀSAPROT: 

Ir svarīgi domāt par iespēju nodrošināt konkrētu laiku tiešsaistes konsultācijai ar iespēju pieslēgties individuāli tiem skolēniem, kuriem ir papildu jautājumi, nepieciešami skolotāja precizējumi, komentārs vai uzmundrinājums. 

  • Regulāra sadarbība ar vecākiem 

Izveidojiet regulāras saziņas iespējas ar vecākiem - kā skolotājs nodos ziņu un kā vecāki informēs skolotāju par bērna mācībām. Daudzās skolās par to gādā klases audzinātājs. 

JĀSAPROT: 

Katrā ģimenē situācija atšķiras - citā vecāki var būt klāt mācību procesā, bet tajā pašā laikā vecāki pilda arī ikdienas darbus, citi apmeklē darbu vai veic to attālināti mājās. Izrunājiet ar vecākiem, kas būtu maināms, uzlabojams un ar ko skolēns tiek vislabāk galā. 

 

Saprotam, ka situācija ir sarežģīta, taču tikai kopā visi - skolēni, pedagogi un vecāki var īstenot attālinātās mācības.