Speciālā izglītība

Lūdzam skatīt informāciju par izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšanu Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, kādi veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.