Ilustratīvs attēls

2022. gada 10. novembrī 12. klašu un profesionālās izglītības iestāžu 3. kursu audzēkņiem pirmoreiz būs iespēja izmēģināt centralizētā eksāmena norisi elektroniskā formātā. Tiešsaistē ieplānots izmēģināt angļu valodas augstākā līmeņa eksāmenu. Dalība eksāmenā ir brīvprātīga, un šī eksāmena rezultāts nekādā veidā neietekmēs skolēnu semestra vai gada vērtējumus.

2022. gada 5. jūlijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”, kas paredz, ka, sākot ar 2022./2023. mācību gadu tiks sākta pakāpeniska pāreja uz augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbu īstenošanu tiešsaistē. Pirmais solis šo noteikumu praktiskā realizācijā ir angļu valodas augstākā līmeņa eksāmena izmēģinājums tiešsaistē. Plānots, ka izmēģinājuma eksāmenā piedalīsies ap 10 000 skolēnu.

Eksāmens norisināsies Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk - VPS), un tā būs iespēja skolēniem iepazīties ar augstākā līmeņa eksāmena norisi. Pieteikties izmēģinājuma eksāmenam iespējams līdz 7. novembrim. Eksāmenam skolēni piesakās paši VPS - http://eksameni.vps.gov.lv/

Izmēģinājuma eksāmenā skolēniem būs jāveic 3 uzdevumi klausīšanās daļā, 5 uzdevumi lasīšanas daļā un 1 uzdevums rakstīšanas daļā. Kopējais izmēģinājuma eksāmena izpildes laiks būs trīs stundas. 

Eksāmena vērtēšana daļēji tiks veikta automātiski, bet daļu uzdevumus vērtēs izglītības iestādēs reģistrētie vērtētāji VPS. Šajā eksāmenā atšķirībā no oficiālā eksāmenā, ja nepieciešams, skolēni eksāmena izpildei varēs izmantot arī savus personīgos datorus.