Sadarbības partneru aktualitātes
Ilustratīvs attēls

Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem stipendiju, kas sniedz iespēju, sākot no 2023. gada oktobra, kādā no Japānas augstskolām veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu.

Šī ir iespēja iepazīt Japānu, paplašināt redzesloku un iegūt jaunu skatījumu uz savu specialitāti. Stipendijas saņēmējam tiks piedāvāts apgūt japāņu valodu un ar izglītības administrāciju, pedagoģijas metodēm vai specializēto priekšmetu apguvi saistītus mācību kursus, kā arī papildus apmeklēt mācību ekskursijas un praktiskās nodarbības

Stipendija mācībām Japānā tiek piešķirta konkursa kārtībā, un tā ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu, kas segs uzturēšanos Japānā. Stipendijas pretendentu izvēlas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, rakstisko pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas vēstniecības pārstāvjiem. 

Līdz šim šo stipendiju saņēmuši seši Latvijas pārstāvji, kuri Japānā papildinājuši zināšanas skolu vadībā, speciālajā pedagoģijā, dejas un mākslas pedagoģijā, kā arī svešvalodu mācīšanas metodēs.

No stipendijas kandidātiem tiek sagaidīta augsta motivācija mācīties Japānā un apgūt japāņu valodu, interese par Japānu, kā arī laba angļu valodas prasme. Japāņu valodas zināšanas nav obligātas. (Atlases tests jākārto ne tikai angļu, bet arī japāņu valodā, taču ar tā palīdzību novērtēsim, cik nopietnas japāņu valodas studijas pretendentam turpmāk nepieciešamas.) Stipendijas kandidātiem jābūt dzimušiem pēc 1988. gada 2. aprīļa, kā arī jābūt augstākai vai augstākai pedagoģiskai izglītībai, darba stāžs skolā 2023. gada 1. oktobrī- ne mazāks kā 5 gadi (augstskolu pasniedzēji nevar pieteikties).

Sīkāka informācija un saite uz nolikumu un pieteikuma anketām pieejama Japānas vēstniecības mājas lapā.

Rakstiskie eksāmeni un intervijas stipendiju pretendentiem plānotas 22. februārī Japānas vēstniecības telpās.

 

Papildu informācija:
Zaiga Stankeviča-Mača
Japānas vēstniecības studiju informācijas nodaļa
Tālrunis: 67812001, E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp