EMVC

Jau vairākus gadus VISC valodu apguves jautājumos īsteno sadarbību ar EMVC Grācā.
Sadarbības projekta RELANG ietvaros no š.g. 19.februāra līdz 21.februārim Rīgā viesojās EMVC eksperti – Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas. Viņi vadīja kursu nodarbības mūsu augstskolu svešvalodu mācībspēkiem un svešvalodu pedagogiem, ““Mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanas iespējas izglītības procesā” (Exploring ways to test mediation and pluricultural/plurilingual skills in the classroom) un iepazīstināja kursu dalībniekus ar jaunajām mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju skalām Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodu apguvei pievienotajos dokumentos. Kursu nodarbību gaitā dalībniekiem bija iespēja noteikt, cik lielā mērā šīs prasmes ir atspoguļotas jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā svešvalodās, iepazīties ar EKP pieeju un dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī darba grupās izpētīt iespējas, kā vērtēt mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmes izglītības procesā.
Pasākumu sadarbības līguma ietvaros atbalsta EMVC un Eiropas Komisija.
Projekta mājas lapa: https://relang.ecml.at/