Sabiedrības līdzdalība

AS “Latvijas valsts meži” aicina skolas mācīties no dabas. Jaunais metodiskais līdzeklis “Bioekonomika skolās”, veidots ar mērķi veicināt skolēnu uzņēmējspēju par Latvijas zaļo zeltu – mežu. Metodiskās idejas noderēs dabaszinātņu, ekonomikas, sociālo zinību un citiem skolotājiem starpdisciplināra mācību procesa veidošanai 5. – 12. klasēm. Metodiskais līdzeklis “Bioekonomika skolās” ir pieejams skolotājiem bez maksas drukātā veidā AS “Latvijas valsts meži” klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, kā arī elektroniski vietnē: https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam