Kā sagatavoties eksāmeniem?

Viens no veidiem, kā sagatavoties eksāmenam, ir apskatīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus. Tāda veidā tu varēsi aktīvāk atkārtot mācību vielu, labāk sapratīsi eksāmena formātu, uzdevumu formulējumus un vērtēšanas kritērijus.

Katram eksāmenam ir sava noteikta uzbūve, ar kuru tu vari iepazīties VISC mājaslapā. Valsts pārbaudes darbu programmā tu atradīsi informāciju par eksāmena darba daļu īpatsvaru un izpildei paredzēto laiku, mācību saturu un uzdevumu veidiem. Zināšanas par izdevumu veidiem palīdzēs tev izvēlēties uzdevuma veikšanai piemērotākās stratēģijas.  

Pildot eksāmena daļas, pārbaudi, vai tu vari iekļauties tam paredzētajā laikā. Ja no sākuma tev tas nav izdevies, izvērtē, vai tev nav jāmaina laika plānošanas stratēģijas:

 • sāc ar tev vieglākiem uzdevumiem, izpildi tos, par kuriem esi pārliecināts. Ja esi aizķēries pie jautājuma, izvēlies atbildi, kura tev šķiet pareiza, atzīmē jautājumu un atgriezies pie tā vēlāk. Tas palīdzēt tev neizlaist kādu jautājumu, kura atbildi tu zini, bet kuram tev var nepietikt laika. Plāno laiku tā, lai tev būtu iespēja vēlreiz pārskatīt savas atbildes pirms atbilžu lapas aizpildīšanas vai darba lapas nodošanas.
 • ja eksāmenā tev jāraksta eseja, atvēli laiku tās plānošanai. Tas tev palīdzēs atlasīt nepieciešamos faktus un argumentus un sakārtot materiālu, kas ļaus ātrāk un pārliecinošāk izpildīt uzdevumu.

Pildot uzdevumus:

 • rūpīgi lasi katru jautājumu un pārliecinies, ka esi sapratis uzdevumu nosacījumus. Kas tev jāizdara? Pievērs uzmanību nepieciešamām darbībām. Vai tev jāieraksta vai jāapvelk pareiza atbilde?  Vai tev jāuzskata fakti, jāargumentē savs viedoklis, kaut kas jāpaskaidro vai jāizrēķina? Uzdevumā pasvītro atslēgvārdus. Tas tev palīdzēs labāk saprast, kas tev jāiekļauj savā atbildē –  vai tev jāsniedz īsa vai izvērsta atbilde. Kad tu esi izpildījis uzdevumu, atgriezies pie nosacījumiem un pārbaudi, vai tu esi visu ievērojis. 
 • viena no stratēģijām, kura tev palīdzēs novērtēt savas prasmes un zināšanas, ir  sadalīt eksāmena jautājumus trīs grupās: jautājums, par kura pareizo atbildi es esmu pārliecināts; jautājums, uz kuru es varu atbildēt, bet neesmu pārliecināts par pareizo atbildi; jautājums, uz kuru es nevaru atbildēt. Tas varētu būt noderīgi, lai identificētu tēmas vai uzdevumu veidus, kuriem tev jāpievērš īpaša uzmanība un jāvelta papildus laiks.
 • salīdzini savas atbildes ar pareizajām atbildēm (tos varēsi saņemt no sava skolotāja). Vai tu esi sniedzis pareizas atbildes jautājumos, par kuriem juties drošs? Vai tomēr ir tēmas, kuras būt jāatkārto? Vai tu esi pareizi atbildējis uz jautājumu, par kuru biji mazāk pārliecināts? Varbūt tu esi pa zemu novērtējis savas zināšanas, un jautājums nav nemaz tik grūts?
 • rūpīgi izanalizē jautājumus, kuros tu esi kļūdījies vai nevarēji atbildēt. Izmanto kļūdas kā mācīšanas iespēju. Noteic, kādas zināšanas, prasmes un stratēģijas ir nepieciešamas, lai tu varētu pareizi atbildēt uz šo jautājumu.

VISC mājaslapā tu arī atradīsi eksāmenu vērtēšanas kritērijus, kurus tu vari izmantot pašvērtējumam. Vērtēšanas kritēriji palīdzēs tev labāk saprast, ko tieši no tevis sagaida katrā eksāmena daļā un kā vērtēs tavu sniegumu. Metodisko materiālu sadaļā atradīsi dažu iepriekšējo gadu eksāmenu rezultātu un tipisko kļūdu analīzi, ka arī ieteikumus.

Īsa instrukcija:

Tu pats vari modelēt eksāmena situāciju:

 • atrodi vietu, kurā tev neviens netraucēs;
 • sagatavo tikai tos palīglīdzekļus, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā (skaties eksāmena programmu);
 • sagatavo pulksteni vai taimeri, kas palīdzēs tev sekot līdzi izpildes laikam;
 • izpildi eksāmenu, rūpīgi lasot un ievērojot uzdevumu nosacījumus;
 • katra eksāmena daļas izpildē arī plāno laiku, lai tu varētu pārlasīt savas atbildes;
 • novērtē savu darbu, izmantojot atbildes un vērtēšanas kritērijus;
 • analizē jautājumus un daļas, kuru rezultāts tevi neapmierina;
 • pārdomā, ko tu varētu darīt, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.