Ilustratīvs foto.

Ķīmijas olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros. Tas aptver mācību priekšmetu olimpiādēs izstrādāto saturu no 2017. līdz 2020. gadam.

Ķīmijas olimpiādes kalpo gan par sacensībām talantīgāko jauno ķīmiķu starpā, kā arī par rīku ķīmijas zinātnes popularizēšanā starp jauniešiem visā Latvijā. Lai gan ķīmijas zinātnē daudz nozīmīgu atklājumu ir veikti jau pirms vairākiem simtiem un pat tūkstošiem gadu, vairākas ķīmijas nozares pēdējo 60 gadu laikā ir drastiski attīstījušās un modernu ķīmijas olimpiāžu uzdevumi nereti ir balstīti tieši uz šiem nesenajiem atklājumiem. Šādi uzdevumi ir veidoti ar nolūku, lai pārbaudītu skolēnu izpratni par ķīmijas likumsakarībām un pārbaudītu, cik veiksmīgi skolēni spēj uztvert jaunu informāciju un to saistīt ar zināmajām likumsakarībām. Šāda tipa uzdevumi arī bieži skolēniem sagādā lielākas grūtības, jo tie atšķiras no tipiskiem skolas līmeņa ķīmijas uzdevumiem. 

Uzdevuma krājuma autoru kolektīvs: 

  • Nauris Narvaišs 
  • Agris Bērziņš 
  • Jānis Švirksts 
  • Arturs Atvars 
  • Beāte Krūze 

Zinātniskā redaktore: 

  • Aija Trimdale 

Tehniskais redaktors: 

  • Mārtiņš Opmanis 

© Valsts izglītības satura centrs, 2021