Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 2018.gada 27.marta līdz 2018.gada 29.martam notika ķīmijas valsts 59.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"