Sabiedrības līdzdalība

Š.g. 1.martā (ceturtdien) Jūrmalā norisināsies konference “Iekļaujoša skola - ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi”, ko organizē British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ESF projektu Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) un ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju. Konferencē uzstāsies gan ārvalstu, gan vietējie eksperti. Dalībnieki būs izglītības nozares darbinieki no Latvijas un Igaunijas.