Teaching to be

Valsts izglītības satura centrs 2023. gada 29. novembrī rīko Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” noslēguma konferenci “Gandrīz viss par pedagogu profesionālo labklājību”. Konference notiks Tallink Hotel Rīga, Elizabetes iela 24. Zāle Terra.

Konferences mērķis ir aktualizēt pedagogu profesionālās labklājības svarīgākos aspektus, iepazīstināt ar projektā izstrādāto tiešsaistes programmu un prezentēt pētījuma rezultātus par pedagogu profesionālās labklājības rādītājiem un to izmaiņām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides tiešsaistes programmas apguves rezultātā.

Erasmus+ projekts “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” ir Eiropas politikas eksperimentālās iniciatīvas projekts, kura mērķis ir veicināt skolotāju profesionālo labklājību, izpētot un ieviešot inovatīvas profesionālās pilnveides prakses.

Projekta rezultātā ir izstrādāta tiešsaistes programma skolotāju profesionālās labklājības veicināšanai, lai mazinātu pedagogu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolās. Latvijā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguva 280 pedagogi no 15 izglītības iestādēm. Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem strukturētas zināšanas un prasmes, kā arī nodrošināt praksē izmantojamus materiālus – tiešsaistes spēli un rokasgrāmatu, kas sekmē pedagogu profesionālo labklājību un sociāli emocionālās prasmes.

Līdztekus profesionālās kompetences pilnveidei skolu pedagogu komandas piedalījās projekta pētījumā, par to kā un cik lielā mērā projekta sagatavotie rīki veicina skolotāju labklājības rādītājus. Astoņās projekta valstīs tika veikts eksperimentāls pētījums, ievācot gan kvantitatīvus aptauju datus, gan kvalitatīvus datus no pedagogu fokusgrupu intervijām.

Projektu īsteno 13 partneri no 8 Eiropas Savienības valstīm: VISC (Latvija), Lietuvas izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Slovēnijas izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Portugāles izglītības un zinātnes ministrija, Vytautas Magnus Universitāte (Lietuva), Sociāli emocionālās mācīšanās institūts (Lietuva), Pētījumu un attīstības institūts “Utrip” (Slovēnija), Milānas-Bikokas Universitāte (Itālija), ISEC Lisboa – Izglītības un zinātnes augstākais institūts (Portugāle), Lojola Andalūzijas Universitāte (Spānija), Karl Landsteiner Veselības zinātņu Universitāte (Austrija) un Stavangeras Universitāte (Norvēģija). Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs.