Sabiedrības līdzdalība

1. – 4. klašu komandas tiek aicinātas ņemt dalību konkursā “Drošākā klase”. Atsākoties mācībām, sākumskolas skolēni turpina aktīvi iepazīt pasauli sev apkārt. Tāpēc, rūpējoties par skolēnu drošību, jo īpaši svarīgi kopā ar viņiem pārrunāt labas uzvedības noteikumus atrodoties skolā vai ārpus tās.
Konkursu organizē BALTA sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC un Valsts izglītības satura centru