Valsts valodas prasmes pārbaude
Konsultācijas VVPP

Lūdzam pieteikties pa tālr. 67281232 vai rakstot uz e-pastu: ingmara.kepite-vlaseka@visc.gov.lv