Mācību priekšmetu olimpiādes

2019.gada 15.martā Rīgas 40.vidusskolā notika krievu valodas (dzimtās) un literatūras 32.atklātās olimpiādes 3.posms, kurā piedalījās 157 dalībnieki no 8.-12.klasēm. Olimpiādi organizēja Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociācija ar VISC informatīvo atbalstu. Olimpiādes rīcības komisija pateicas visiem olimpiādes norises koordinatoriem reģionālajā un valsts līmenī, kā arī Rīgas 40.vidusskolas administrācijai par atbalstu olimpiādes valsts posma nodrošināšanā. Olimpiādes žūrijas komisija publicē olimpiādes 3.posma rezultātus un aicina olimpiādes uzvarētājus: 1.-3.vietu un atzinību ieguvējus, kā arī viņu skolotājus uz apbalvošanas pasākumu, kurš notiks š.g. 6.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Marijas ielā 7, 4.stāvā, konferenczālē.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"