Mācību priekšmetu olimpiādes

Krievu valodas un literatūras 31. atklātā olimpiāde notika 2017.gada 18.martā Rīgas 40.vidusskolā. Olimpiādē piedalījās 133 skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas 40.vidusskolai, olimpiādes žūrijas komisijas locekļiem un olimpiādes diskusijas vadītājiem.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"