Mācību priekšmetu olimpiādes

Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23.olimpiādes trešais posms notiks 2020.gada 4.martā Rīgā, NVO namā Ieriķu ielā 43a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.20. Olimpiādes atklāšana plkst.11.00. Olimpiādes norise plānota līdz plkst. 14.00. Olimpiādes saturs – radošais rakstu darbs un mutvārdu daļa – atklāta diskusija. Radošā darba ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes, diskusijas ilgums – ne vairāk kā 60 minūtes. Organizētas pusdienas nav paredzētas, bet tām tiks atvēlēts laiks. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) sadarbībā ar Latvijas Krievu valodas un literatūras pasniedzēju asociāciju un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļu. Vairāk informācijas olimpiādes norises kārtībā .
>> Uzaicināto saraksts