Mācību priekšmetu olimpiādes

Krievu valodas valsts 22.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 8.maijā plkst. 14.00, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4 (1. telpā), Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi.