Valsts valodas prasmes pārbaude
Ilustratīvs attēls

No 2023. gada 4. septembra līdz 2023. gada 30. novembrim atsevišķā rindā notiek valsts valodas prasmes pārbaudes Krievijas Federācijas pilsoņiem.

Līdz 2023. gada 1. septembrim pārbaudēm reģistrējās 6796 Krievijas Federācijas pilsoņi. (lai nokārtotu pārbaudi līdz 30. novembrim)

Ja valodas pārbaude nav sekmīgi nokārtota līdz 2023. gada 1. septembrim un ir iesniegts pieteikums atkārtotai pārbaudei līdz 30. novembrim, tad noteikti atkārtotā pārbaude ir jākārto. Ja pārbaude tiks nokārtota, tad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 31. decembrim jābūt saņemtam pieteikumam Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Ja arī atkārtoto pārbaudi nokārtot neizdosies, tad var iesniegt pieteikumu atļaujas uzturēties uz diviem gadiem pieprasīšanai.

Valsts valodas pārbaudē jāpiedalās visās četrās pārbaudes daļās. Pretējā gadījumā lēmums par pārbaudes rezultātu netiks izsniegts, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nebūs pamata pieņemt pozitīvu lēmumu par atļaujas uzturēties Latvijas Republikā piešķiršanu.

INFORMĀCIJAs apkopojums PAR reģistrēšanos VVPP 

 

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE ATGĀDINA

ja Krievijas Federācijas pilsoņi, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi, ir vienu reizi nesekmīgi kārtojuši valsts valodas pārbaudi un līdz 1. septembrim pieteikušies atkārtotai pārbaudei, otrreizēja valsts valodas pārbaude ir jākārto OBLIGĀTI.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz: ja otrreizējā valsts valodas pārbaude tiks nokārtota sekmīgi, personai līdz šī gada 31. decembrim Pārvaldē jāiesniedz dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai.

Gadījumā, ja arī atkārtotā valsts valodas pārbaude tiks nokārtota nesekmīgi, persona varēs iesniegt dokumentus, lai pieprasītu atļauju uzturēties Latvijas Republikā uz diviem gadiem.

Arī atsevišķos gadījumos, kad valsts valodas pārbaude nebūs kārtota, persona varēs pieprasīt atļauju uzturēties Latvijas Republikā uz diviem gadiem, bet tikai tad, ja valsts valodas pārbaude nav kārtota attaisnojošu iemeslu dēļ.  Šādā gadījumā, iesniedzot dokumentus šī veida atļaujas saņemšanai, pieteikumam jāpievieno arī dokuments, kas pamato attaisnojošu iemeslu esamību valsts valodas pārbaudes nekārtošanai.

“Aicinām rūpīgi ievērot visus dokumentu iesniegšanas nosacījumus, lai izvairītos no pārpratumiem un nepatīkamām situācijām. Neskaidrību gadījumā vienmēr var vērsties pie Pārvaldes ekspertiem rakstiski vai saņemt konsultāciju, zvanot uz Pārvaldes informatīvo tālruni,” uzsver Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Plašāka informācija par Imigrācijas likuma grozījumiem un izņēmumiem attiecībā uz valsts valodas pārbaudi noteiktām personu grupām pieejama Pārvaldes tīmekļa vietnes www.pmlp.gov.lv sadaļā “Aktuālākais par Imigrācijas likuma grozījumiem”.

Papildu informāciju/konsultāciju par turpmāko procesu un/vai dokumentu iesniegšanu var iegūt, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi mn@pmlp.gov.lv vai zvanot uz Pārvaldes informatīvo tālruni 67209400.

Informāciju par grozījumiem Imigrācijas likumā un dažāda veida uzturēšanās atļaujas saņemšanu lūdzam skatīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) tīmekļavietnē (https://www.pmlp.gov.lv/lv/aktualakais-imigacijas-likuma-grozijumos) vai interesēties PMLP.