Mācību priekšmetu olimpiādes

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā 19.martā notika latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 44.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"