Mācību priekšmetu olimpiādes
Ilustratīvs attēls.

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 37. olimpiādes I kārta notiks 2020. gada 20. novembrī republikas pilsētas pašvaldībās, to izglītības pārvaldēs vai novadu apvienībās. Olimpiādes sākums plkst. 10.00.

Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 42 punktus 2. posma olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 488 skolēni.

Aicinām iepazīties ar olimpiādes uzaicināto dalībnieku sarakstu un norises kārtību:

Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.

Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 

Papildus informācija:
Sintija Birule
Koordinatore mācību priekšmetu olimpiāžu nodrošināšanas jomā
Tālruņa numurs
67350966
E-pasts:
sintija.birule@832.visc.gov.lv