Mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 33.olimpiādes II kārta notiks 2017.gada 19.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.