Mācību priekšmetu olimpiādes

Rīgas 15.vidusskolā 2019.gada 10.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 35.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"