Mācību priekšmetu olimpiādes

Rīgas 15.vidusskolā 2018.gada 18.janvārī notika Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"