Mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klašu olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 13.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 12.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.