Mācību priekšmetu olimpiādes

27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā norisinājās latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1644 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 13.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 12.00.
Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"