Mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2017.gada 27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā, Andreja Saharova ielā 35, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem no plkst.11:00 līdz 12:30 tiek piedāvāta tikšanās ar aktrisi Zani Daudziņu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.