Mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2019.gada 18.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā Visvalža ielā 4a 401.telpā, plkst.10:00.
Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi