Sadarbības partneru aktualitātes
Pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

Uzziniet vairāk par OECD PIAAC

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv
67047704, 67047834, 67047893