ESF projekts 8.3.2.1/16/I/002

Šogad Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences laureātskolām tika piedāvāta iespēja pieteikt skolēnu zinātniskās pētniecības darbu tēmas un ekspertus, kuri būtu nepieciešami skolēnu darbu izstrādei. Ekspertu piesaistei atsaucās 35 skolas no 71 uzrunātās skolas. Skolas kopumā iesūtīja 280 tēmas un norādīja 181 ekspertu. Tika uzrunāts 221 eksperts, no kuriem darbam atsaucās 69 eksperti. Uzrunātie eksperti konsultēs 108 skolēnu zinātniskās pētniecības darbus. Ekspertu konsultācijas notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.