Sabiedrības līdzdalība

2018. gada martā ikviena Latvijas izglītības iestāde saņem VITAMĪNS ES –  mācību un metodisko materiālu kopu par Eiropas tematiku ikdienas darbam dažādu mācību jomu ietvaros.
VITAMĪNS ES mērķis ir sekmēt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību un Latviju, stiprināt skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes.
Materiāli veidoti, ļaujot bērniem iepazīt un runāt par sev tuviem un interesantiem tematiem – katrs pats, daba, vide, valoda, dzīve sabiedrībā, Latvija un citas ES dalībvalstis.
VITAMĪNS ES materiāli ir integrējami dažādos macību priekšmetos, iesaistot bērnus aktīvā izziņas un mācību procesā, aktivizējot iepriekšējās zināšanas un veidojot kopsakarības, attīstot kritisko domāšanu un argumentēšanas prasmes, kā arī uzskatāmi atspoguļojot, ka saruna par Eiropu nenozīmē sarunu tikai par politiku, bet ietver ikvienu dzīves šķautni un katrs var atrast sev tuvāko un interesantāko ceļu, iepazīstot Eiropu. 
VITAMĪNS ES ietver materiālus (Eiropas alfabēts, mērlenta “Augu Latvijā un Eiropā”, Eiropas domino, Bingo, spēļu kārtis u.c.), metodiskos ieteikumus darbam, kā arī katra izglītības iestāde saņem Eiropas Savienības karogu.
VITAMĪNS ES tiek piegādāts katrai izglītības iestādei individuāli un piegāde noslēgsies 30. martā. 
>> Lasīt vairāk http://esmaja.lv/vitamins_es