Mācību priekšmetu olimpiādes

No 4. līdz 14. jūlijam Rumānijas otrajā lielākājā pilsētā Klužā Napokā notika 59.Starptautiskā matemātikas olimpiāde. Latvijas izlase piedalījās 6 skolēnu un divu vadītāju sastāvā: Maksims Pogumirskis, Anete Valnere, Ēriks Vilunas, Ingus Smotrovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Artems Ubaidullaevs (RTU Inženierzinātņu vidusskola) un Rūta Ozoliņa (Valmieras Valsts ģimnāzija), vadītājs – Filps Jeļisējevs, vadītāja vietnieks – Juris Škuškovniks.
Latvijas komanda ieguva 2 atzinības – Artems Ubaidullaevs un Maksims Pogumirskis. Rezultāti varēja būt labāki. Iemeslu analīzē, kā galvenie, tika minēti psiholoģiskie faktori: šāda mēroga sacensību pieredzes trūkums un lielā atbildība. Risināšana tika organizēta lielas sporta arēnas vidū, kurā atradās visu 614 olimpiādes dalībnieku darba vietas. Olimpiādes laikā tika nodrošināti vēl nepieredzēti drošības pasākumi. Olimpiādes atklāšanā piedalījās gan Rumānijas prezidents, gan ministri, gan Rumānijas zinātnieki, kā arī Starptautiskās matemātikas olimpiādes vadītāji. Kopējā olimpiādes organizācija tika novērtēta kā tāda, kuru pārspēt tuvākajā laikā nebūs iespējams. Trijiem dalībniekiem šī būs liela pieredze, kuru viņi, veiksmīgi pārvarot atlases kārtas, varēs izmantot nākošajās starptautiskajās olimpiādēs.
Dalība Starptautiskajā matemātikas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.